Woongarant verduurzamingsplan

De aanpak van verduurzaming van bestaande woningbouw is al jaren een punt van aandacht van de overheid. Veel organisaties hebben zich in de loop der jaren bezig gehouden met de juiste aanpak.
Globaal zijn er twee stromingen. Allereerst de uitgebreide maatwerkvariant. Die gaat uit van een standaard rekenmethodiek, waarbij gerekend wordt met allerlei gemiddelden en het optimaal haalbare. De tweede variant is die van de online aanpak. Daar hebben we met de energielabelwizard en het woningdossier vastgesteld dat dit een globale indicatie geeft, maar u onvoldoende handelingsperspectief biedt.
Na een tiental jaren ervaring en gesprekken met duizenden klanten, zijn wij overtuigd geraakt van een andere aanpak, juist bij de aankoop van een nieuwe woning.

Woongarant heeft in samenwerking met Perfectkeur een gefaseerd verduurzamingsplan (VDP) ontwikkeld. Dit betekent dat er eerst een intakegesprek met u plaatsvindt. Hierbij worden twee zaken geïnventariseerd, de klantpositie en de woningpositie.

Klantpositie: Middels een vragenlijst stellen we een globaal verbruikersprofiel op. Daar wordt in een gesprek de stip op de horizon vastgelegd. Ofwel wat is uw duurzaamheidsambitie binnen welke termijn. Tenslotte wordt de rendementsverwachting gepeild. Is het u te doen om terugverdientijd, hoog rendement of een duurzaamheidsbijdrage en comfortverbetering die kostenneutraal is?
Woningpositie: Wat is het bouwjaar en de technische staat van de woning? Dit sluit direct al mogelijkheden uit of biedt kansen op meer of minder ingrijpende maatregelen. Wat is er al gedaan op het gebied van verduurzaming en waar liggen er nog mogelijkheden? Deze inventarisatie wordt gedaan door een deskundige.

De uitkomst van de match tussen klantpositie en woningpositie levert een passend voorstel op, waarbij er 3 niveaus zijn:
1. Duurzaam Standaardplan: U krijgt een A4 met advies tot het nemen van eenvoudige maatregelen. Dat gaat van aankoop energiezuinige apparaten, gebruiksadviezen tot eenvoudige isolerende maatregelen. Ook wordt antwoord gegeven op vragen of vervangen van CV ketel zin heeft, gezien het overheidsbeleid enz. Tevens worden indien van toepassing algemene subsidiemogelijkheden benoemd.
2. Duurzaam Plusplan: U krijgt naast de standaard het advies om een uitgebreider onderzoek te laten doen, waarbij een bezoek aan de woning door een deskundige noodzakelijk is. Dit gaat om meer ingrijpende maatregelen zoals LTV, dak- en muurisolatie met hoge Rc waardes enz. en bijbehorende investeringen. Hierbij wordt tevens het huidige label en toekomstige label vastgesteld (na aantonen van facturen uitgevoerde maatregelen).
3. Duurzaam Expertplan: In dit geval levert de match op dat, naast de standaard, een NOM (Nul Op de Meter) advies haalbaar is. Er komt een expert op bezoek die alle opties doorneemt om van het gas af te komen en te investeren in elektrische warmte- en energieopwekking. Dit vraagt forse investeringen en vaak meer ingrijpende maatregelen. Hierbij wordt tevens het huidige label en toekomstige label vastgesteld (na aantonen van facturen uitgevoerde maatregelen).

U heeft daarbij de volgende mogelijkheden;
U kiest voor een bouwkundige keuring in combinatie met een verduurzamingsplan. De bouwkundig inspecteur neemt ter plaatse een aantal extra zaken op die de duurzaamheidsadviseur nodig heeft voor het verduurzamingsplan. Dit is bepalend voor de woningpositie. U geeft via de vragenlijst al antwoord op een aantal vragen, waardoor wij in staat zijn ons een beeld te vormen van uw wensen. Vervolgens neemt de adviseur via Skype contact met u op om het uitgebreide intakegesprek te doen en stelt op basis daarvan zijn advies op.

Kosten hiervoor zijn; 
1. Combi van Bouwtechnisch onderzoek en verduurzamingsplan , inclusief een Standaardplan voor een bedrag van ; € 499,- incl. BTW.
2. Als uit plan 1 komt dat een Duurzaam Plusplan gewenst is, bedragen de kosten hiervoor;                                                € 299,- incl. BTW.
Bij een meer complexe woning komt er € 100,- bij. Of dit zo is blijkt al uit het eerste plan.
3. Als uit plan 1 komt dat een Expertplan gewenst is, bedragen de kosten hiervoor;                                                                € 499,- incl. BTW.

De benodigde investeringen die uit de plannen komen om de verduurzaming te realiseren, kunnen mogelijk worden meegenomen in uw financieringsvraag.

Interesse? Neem contact op met uw adviseur van De Hypotheker.